Про затвердження обсягу і використання вільного залишку бюджетних коштів сільського бюджету Мовчанівської сільської ради , який склався на 1 січня 2016 року.

МОВЧАНІВСЬКА     СІЛЬСЬКА   РАДА

 

СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 № 01- 05- 07 скликання                                                      13 травня   2016 року

 с.Мовчанівка

 

 

 Про затвердження обсягу і використання вільного

 залишку   бюджетних    коштів   сільського  

 бюджету   Мовчанівської    сільської  ради ,

 який склався на 1 січня 2016 року.

 

  Відповідно пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,.частини 4 ст.14,ст..23 ч.7 ст.78 Бюджетного Кодексу   України».

                

                                    

                                   Сільська рада вирішила:

Затвердити обсяг вільного залишку бюджетних коштів загального  фонду сільського бюджету Мовчанівської сільської ради в сумі 134100,00грн.

 

1. Збільшити  видатки   загального    фонду  по    КТКВК    100203  «Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар » на суму а саме:

 

                                   КЕКВ 2210 + 48100,00грн.

 

2. Збільшити  видатки   загального    фонду  по    КТКВК    010116 «Орган місцевого самоврядування » КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар » на суму а саме:

 

                                   КЕКВ 2210 + 31000,00грн.

 

3. Збільшити видатки  загального   фонду по    КТКВК   170703  «Видатки на проведення робіт повязаних з будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням   автомобільних доріг» КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)»   на  суму  а  саме:                                        

   

                               КЕКВ 2240 + 40000,00 грн.

 

  4.Здійснити    перерозподіл   за економічною   класифікацією   видатків   бюджету

Мовчанівської       сільської    ради    з   загального     фонду на   спеціальний    фонд.

Враховуючи потребу   в  додаткових  коштах на   проектні     роботи    «Реконструкція та реставрація вуличного  освітлення» в с. Рибчинці    Сквирського    району Київської області спрямувати вільний залишок коштів загального фонду на спеціальний фонд  в сумі 15000,00грн.на зазначені нижче видатки :

5. Збільшити  видатки   спеціального   фонду  по    КТКВК    100203  «Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму а саме:

 

                                   КЕКВ 3142+ 15000,00грн.

 

6.Установити профіцит сільського бюджету у сумі  15000,00   грн.;у тому числі 

 -  загального фонду  бюджету у сумі   15000,00  грн. напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку(спеціального фонду)  ;

 -  установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 15000,00 грн. джерелом якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) .

 

 

 7.Включити вільний залишок бюджетних коштів  до  дохідної  частини  спеціального фонду бюджету розвитку та видаткової частини спеціального фонду бюджету розвитку сільського бюджету Мовчанівської сільської ради на 2016 рік.              

 

 Внести зміни до рішення сесії сільської ради від 24 грудня  2015р. року №04 -07 «Про місцевий бюджет Мовчанівської сільської ради на 2016 рік» зміни та в додатки ( №2,№4) .

 

8.Контроль за виконання цього рішення покласти на виконком сільської ради.

 

 

 

                    

 

 

Сільський голова:                                 Р.О.Левадній

 

 

 

 

 

                                              В И С Н О В О К

 

                Про      обсяг      вільного     залишку    бюджетних     коштів                               

                        Мовчанівської  сільської   ради   

 

     Рішенням сесії сільської ради від 13.05.2016 року за № 01-05 -07 скликання «Про сільський бюджет  на  2016  рік »,        спрямувати    вільний   залишок   бюджетних  коштів загального фонду в сумі 134100,00грн.на зазначені нижче видатки:

 

1. Збільшити  видатки   загального    фонду  по    КТКВК    100203  «Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар » на суму а саме:

 

                                   КЕКВ 2210 + 48100,00грн.

 

2. Збільшити  видатки   загального    фонду  по    КТКВК    010116 «Орган місцевого самоврядування » КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар » на суму а саме:

 

                                   КЕКВ 2210 + 31000,00грн.

 

3. Збільшити видатки  загального   фонду по    КТКВК   170703  «Видатки на проведення робіт повязаних з будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням   автомобільних доріг» КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)»   на  суму  а  саме:                                        

   

                               КЕКВ 2240 + 40000,00 грн.

 

  4.Здійснити    перерозподіл   за економічною   класифікацією   видатків   бюджету

Мовчанівської       сільської    ради    з   загального     фонду на   спеціальний    фонд.

Враховуючи потребу   в  додаткових  коштах на   проектні     роботи    «Реконструкція та реставрація вуличного  освітлення» в с. Рибчинці    Сквирського    району Київської області спрямувати вільний залишок коштів загального фонду на спеціальний фонд  в сумі 15000,00грн.на зазначені нижче видатки :

 

5. Збільшити  видатки   спеціального   фонду  по    КТКВК    100203  «Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму а саме:

 

                                   КЕКВ 3142+ 15000,00грн.

 

6.Установити профіцит сільського бюджету у сумі  15000,00   грн.;у тому числі 

 -  загального фонду  бюджету у сумі   15000,00  грн. напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку(спеціального фонду)  ;

 -  установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 15000,00 грн. джерелом якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) .

 

 

 7.Включити вільний залишок бюджетних коштів  до  дохідної  частини  спеціального фонду бюджету розвитку та видаткової частини спеціального фонду бюджету розвитку сільського бюджету Мовчанівської сільської ради на 2016 рік.              

 

 Внести зміни до рішення сесії сільської ради від 24 грудня  2015р. року №04 -07 «Про місцевий бюджет Мовчанівської сільської ради на 2016 рік» зміни та в додатки ( №2,№4) .

 

8.Контроль за виконання цього рішення покласти на виконком сільської ради.

 

 

 

                    

 

 

Сільський голова:                                 Р.О.Левадній