Про внесення змін до Регламенту Мовчанівської сільської ради

МОВЧАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Сквирського району

Київської області

 

РІШЕННЯ

 

від   13 травня  2016 року                                                                        

 

с. Мовчанівка

 

         Про  внесення змін до Регламенту      

         Мовчанівської сільської ради

                 

         Керуючись п.6 ч.2 ст.19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» , п.5 ч.1 ст.43  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , Законом України «Про внесення зміни  до  статті  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  щодо поіменного голосувань, сесія  сільської  ради

                                               

                                                         ВИРІШИЛА:

 

     1. Внести до Регламенту Мовчанівської сільської ради 07 скликання такі зміни та доповнення:

 

8.Статтю 28.  «Рішення ради. Процедури голосування» викласти у такій редакції:

1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні за підсумками розгляду питання.

2. Внесення питання на розгляд сесії передує, як правило, його підготовка у відповідних комісіях.

   Пропозиції комісії щодо документів, які пропонується внести на розгляд ради, доводиться до депутатів письмово.

3. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування. З початку голосування і до оголошення результатів голосування головуючий нікому не надає слово.

4. Під час голосування проектів рішень. На засіданні  ради спочатку ставиться на голосування питання про прийняття проекту рішення за основу, яке проводиться відкритим способом. Після прийняття такого рішення  голосуються пропозиції про зміни та доповнення до проектів. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки депутатів. Голосування за пропозиції і поправки проводяться відкритим способом. Після їх прийняття чи відхилення ставиться на голосування питання про прийняття документів в цілому. Пропозиції депутатів ставляться на голосування за черговістю їх надходження.

6. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результат і рада приймає рішення.

 7.Рішення ради приймаються більшістю депутатів і рада приймає рішення.

8. При голосуванні депутат має один голос і подає його «за», «проти» чи «утримується» від голосування.

9. рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1.29 і 31 статті 43 та статтями 55.56 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають оприлюдненню і  є невід'ємною частиною протоколу сесії ради.

10.При поіменному голосуванні кожен депутат  особисто у списку депутатів проти свого прізвища робить запис «за», «проти» або «утримався» та власноручний підпис.

11.Таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів. До бюлетеня по виборах посадових осіб ради включають всі висунуті кандидатури, які дали згоду балотуватися. Вони зазначаються в бюлетені в алфавітному порядку.

    Самовідвід кандидатів приймаються радою без голосування.

    Зразок бюлетеня затверджуються радою.

    Бюлетені виготовляються під контролем лічильної комісії в кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів. Перед початком голосування лічильна комісія перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки, повідомляє депутатам порядок і місце голосування.

   Бюлетені видаються депутатам членам лічильної комісії згідно із списком депутатів за пред’явленням депутатського посвідчення що засвідчується особистим підписом.

   Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. При підрахунку  голосів недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка та ті, у яких залишено дві і більше кандидатур на одну посаду. Дописані в бюлетені прізвища не враховуються.

  Про результати голосування складається протокол, який підписується усіма членами комісії. У разі незгоди будь-кого з членів комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

   Якщо на посаду балотувалося більше двох кандидатур і ніхто із кандидатів не отримав більше голосів депутатів від їх фактичної кількості, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які набрали найбільше голосів.

   Якщо після повторного голосування ніхто з кандидатур не набрав потрібної кількості голосів, проводяться повторні вибори з новими висуненими кандидатурами.

   У разі встановлення порушень чи помилок в організації голосування та підрахунок голосів за рішенням ради призначається повторне голосування.

   12.Рішення сесії  підписується особою, яка головувала на засіданні.

   13.Рішення  ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній термін введення відповідного рішення в дію.

 

 

  Сільський  голова:                                                                               Р.О.Левадній

 

№01-05-07